Monday, February 26, 2007

The Epilogue

Introduction.

On June 10, 2006, 5 creatures has decided to gather around and live together in an empty apartment in Mandaluyong.

Kami po yon. Ako po si Dino, ang isang miyembro ng The 7605 na nakatira sa apartment sa ika-anim na palapag ng ikapitong gusali ng City Homes. Kasama ko po sa lungga si Treb, ang Quality sa grupo. Nandirito rin sa Hosu, ang taong malapit ng umalis at magtayo ng negosyo sa kinalakihang bayan. kasama rin namin si Don Bren, ang macho man at si Mon mon ang medyo alanganin sa grupo.

Sa lungga po namin ay may dalawang kwarto. Bale sa isang kwarto, ang magkasama ay si Hosu at ako. Sa kabilang kwarto naman ay si Treb at si Don Bren. Pag-aari naman ni Monmon ang buong sala na siyang ginawa nyang kwarto.

Ang Aming Mga Trabaho.

Kaming lahat po ay may kanya kanyang trabaho. Ako po ay isang web designer sa isang malaking companya sa Makati. Di ko na po babanggitin kung ano pero isa po itong companya ng isang asul na pahayagan. Si Hosu naman ay isang Graphic Artist sa isang companya sa ugong, Pasig. Si Treb naman ay isang Graphic Artist din at may boss na Koryano na galing sa Korea. Samantala, si Don Bren naman ay isang web designer din sa isang sikat na 3D na companya sa Makati rin. Ang pinakabigatin sa lahat, si Monmon ay isang Sound Engineer sa Pasong Tamo.

Ang bisita

Isang araw ay nalaman namin na may bisita kami sa loob ng lungga na di namin nakikita. Ito ay isang ispiritu o baka isang anino lamang. Nakita na siya ni Treb at Don Bren at mukha raw itong anino o maitim na tao.

Sundan nyo na lamang ang iba pang kwento...
Pagod na ako mag-tayp.